Onze missie

De Hortus Oculus is een goed toegankelijke belevingstuin met beeldende kunst voor zowel mensen met een visuele beperking als de ziende mens.

De missie van Land Art Delft is kunst en natuurbeleving ook beschikbaar te maken voor mensen met een visuele beperking. Met de inpassing van de Hortus Oculus in het bestaande beeldenpark wenst LAD een positieve bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving. In het bijzonder aan de algemene beeldvorming van mensen met een (visuele) beperking.

Door de bewustwording van álle zintuigen ontkiemt zich voor iedere bezoeker een optimale beleving van het unieke historisch landschap Midden-Delfland. In het bijzonder voor jongeren biedt de Hortus Oculus educatieve en bewustwording projecten (Project Vriendendienst). De Hortus Oculus wenst zich te ontwikkelen tot een platform voor co-creatie en overdracht van kennis en ervaringen. Een vruchtbare buitenplaats midden in de natuur waar men elkaar ongehinderd/kansrijk/laagdrempelig kan ontmoeten. Met de uitnodigende beeldende kunst, de kinderverhalen over de omringende natuur en de ‘state of the art’ technologie om de Hortus Oculus tot een unieke ervaring te maken.

Back To Top