De zintuiglijke beeldentuin is dé meest geschikte plaats om alle zintuigen ten volle te ervaren. Reuk, tastzin, en het gehoor worden maximaal gestimuleerd. De geuren, het ruisen van bloemen en inheemse planten in verschillende seizoenen wordt een zeer intense beleving. Het aanraken van de beelden, de materialen, interactieve componenten, het brailleschrift.

Voelen

 • Aanraakbare kunstwerken
 • Textuur van de boomstammen
 • Structuur van de beelden in de tuin
 • Stralingswarmte, de reflectie van de zon
 • Wind

Horen

 • Ratelpopulier, bij de minste wind ratelt het blad
 • Ruisen van riet
 • Kwakende eenden, fluitende vogels
 • Kwakende kikkers en padden
 • Zoemende insecten

 Ruiken

 • Bloesem,
 • Planten en struiken
 • Polderwater
 • Gemaaid gras
 • Kruiden

Blindentuinen
In Nederland zijn er enkele tuinen ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. De meest bekende zijn de Bartiméus historische moestuin te Doorn en de tuin Visio ’T Loo Erf te Apeldoorn.

Multizintuiglijke tuinen (multi-sensory gardens) zijn wereldwijd bekend en spreken ieder tot de verbeelding.


Een voorbeeld van ratelpopulieren in de wind.

Back To Top