De ontwikkeling en realisatie van deze goed toegankelijke blijvende belevingstuin voor mensen met een visuele beperking realiseren vormde een ongekende uitdaging. Vanaf het begin najaar 2017 is er hiertoe constructief en vruchtbaar samengewerkt met expertise organisaties en belangenverenigingen zoals de Oogvereniging en Visio Zicht op Toegankelijkheid.
Als inspiratiebronnen: De ‘Bartiméus historische moestuin’, ‘Visio tuin ’t Erf’, ‘MuZIEm’, de expertise-meeting ‘Musea op de Tast’ (i-inclusive) en de jubileumexpositie ‘KUBES 30 jaar’.
De co-creatie met het honours programme van de TU Delft en Dedicon start dit najaar (november 2018).

sponsors:

co-creatie
Dedicon
TU Delft
Visio Zicht op Toegankelijkheid
i-clusive

expertise

Back To Top