DONEER EEN BOOM!

Dit project is in het leven geroepen om de mijlpaal van de 100ste tentoonstelling van de Stichting World Art Delft te vieren en past bij de verbondenheid met de natuur, die World Art Delft uitdraagt.

Wilt u een bijdrage leveren en een eigen boom in het park doneren? Dat kan vanaf € 20,00. 

Klik op het plaatje van de boom, selecteer het aantal bomen dat u wilt doneren en betaal online.

Heel hartelijk dank!

Boomplantdag
Het streven is om op zondag 15 maart tijdens de nationale boomplantdag de bomen te planten. Waarbij alle donateurs natuurlijk uitgenodigd worden!

Back To Top